Udržitelný život na Zemi
Žití ve vašem srdci vás propojí také se srdcem Matky Země, která vás začne chránit, jakmile ucítí vibraci vaší lásky a vaši vděčnost. Každou myšlenkou, každým pocitem, každým naším nádechem si sami určujeme, co se nám v blízké budoucnosti stane. Právě nyní je bezpodmínečně nutné, abychom to během krátké doby pochopili a začali si vzpomínat.
(Malá Babička)


Život na planetě Zemi je zcela závislý na chování a jednání člověka, který však nemůže žít bez vzájemné symbiózy. Není možné žít bez přírody, která nám poskytuje vše, co k životu potřebujeme. Jsme zcela závislí na plodech, které nám poskytuje Matka Země a bez úcty k naší planetě by nebyl život. Bohužel dnešní člověk si neváží jak přírody tak přirozeného způsobu života, neuvědomuje si svou přirozenou potřebu spolupracovat s přírodou a vážit si jejích Zdrojů. Přitom právě tato spolupráce stojí na počátku harmonického soužití člověka a ostatních bytostí na Zemi.

Rádi bychom se s Vámi proto podělili o některé články a videa, která pravdivě popisují realitu a zároveň přivádějí člověka hlouběji k pochopení toho, co znamená "lidství", toho, co znamená "být člověkem". S úctou a láskou ke všem bytostem. Kéž jsou Vám všechny tyto odkazy k užitku :-)Deepak Chopra: 10 rad, jak žít šťastně

DeepakDeepak Chopra je uznávaný lékař, spisovatel a respektovaný odborník v oblasti osobního rozvoje. V následujících odstavcích stručně shrnuje desatero rad pro šťastnější život.

1. Meditace
Když chcete nalézt rovnováhu, udělejte si dostatek času na celistvost a zdraví duše i těla. Meditace je cesta k uvědomění si sebe sama. Je to proces zjištění, kým opravdu jsme. V tomto stavu nalézáme spirituální pochopení, intuici, kreativitu, nespoutanou představivost, svobodnou vůli. Nalézáme zde řešení na každý problém. Problémy pocházejí ze sevřené mysli. Otevřete svou mysl meditací. Ideální by bylo, kdybyste meditovali alespoň třicet minut ráno a třicet minut večer.

2. Pozitivní myšlení
Jestli dovolíte vnějším silám a negativním energiím ostatních vstoupit do vaší mysli, může vám to opravdu ublížit. Já osobně si v představách přetvářím budoucnost. Pro mě je to krásné. Protože jestli jste obětí vašich myšlenek, jste potom obětí vaší minulosti. Je tu jedno skvělé indické rčení: Používám vzpomínky, ale nedovolím, aby vzpomínky používaly mě. Zapamatujte si tato moudra. Brzy se potom váš stav mysli změní a z oběti se stane tvůrce.

3. Učiňte někoho šťastným
Existuje nějaký tajný recept na štěstí? Co je ta nejdůležitější věc k tomu, aby byl člověk šťastný? Prozradím Vám tajemnou recepturu na štěstí: učiňte jiného člověka šťastným. Ta úplně nejrychlejší cesta, jak být šťastným právě teď a v tuto chvíli je: učiňte jiného šťastným. 4. Najděte svůj smysl života a pracujte každý den na jeho naplňování
Pečujete tím o své kardiovaskulární zdraví a správné fungování imunitního systému. Nalezněte osobu, která sdílí Vaše nadšení – inspirujte a buďte inspirováni. Máte ve své práci dostatek příležitostí k tomu, abyste využili Vašich silných stránek a aby Váš výkon byl „Váš nejlepší“? Stýkejte se s lidmi, se kterými rádi pracujete.

5. Pečujte o sebe
Velmi důležitý je spánek. Dopřejte si dostatek času na znovu načerpání sil tělesných i duševních. Udržujte zdravou tělesnou váhu. Každé sousto je Vaše volba – pestrá a vyvážená strava je základ. Zlepší se Vám potom nálada, i funkce imunitního systému.

6. Zamilujte se
Máte ve svém životě spoustu lásky? Pěstujte zdravé vztahy osobní, příbuzenské, mezilidské. Můžete tak učinit pomocí následujícího: Pozornost – znamená vyslechnout je, Ocenění – vnímání jejich kladných stránek, Láska – řekneme jim, že nám na nich záleží.

7. Tělesný pohyb
Každý pohyb je příležitostí. Cvičíte pravidelně pro to, aby se Vám zlepšilo zdraví, i k udržení zdravé tělesné váhy? Měl/a jste dneska dostatek energie ke zvládnutí všech věcí? Je důležité mít pravidelný cvičební režim k posílení kardiovaskulární soustavy, plic, imunitního systému, i ke zlepšení nálady – sportem se totiž v mozku vylučují důležité neurotransmitery, které nám navozují pocit štěstí. Jóga – propojení cvičení s meditací.

8. Sex a spiritualita
Sex je prostředkem, jak uniknout našemu Egu. Pro mnohé lidi je sex jediný druh meditace, kterému se oddávají. Pravá intimita je jednota a propojení nejen mezi těly fyzickými, ale i těly subtilními – propojení duší.

9. Vaše komunita
Stýkejte se s ostatními lidmi ve Vašem okolí, sdílejte záliby. Emoce jsou nakažlivé. Spojte sociální interakci s fyzickou aktivitou. Rozšiřte si kruh přátel. Nejlepší zážitky našeho života většinou vyžadují přítomnost další osoby. Pomáhejte ostatním.

10. Finance
Utrácejte své peníze za zážitky, namísto věcí. Žijte ve stavu příjemného očekávání na Vámi plánované zážitky; vytvořte si příjemné vzpomínky. Naučte se darovat. Nastavte si automatické platby pro nutné měsíční výdaje, daně a spoření.

návrat na úvodní stránku