Kalendář akcí

datum program
15. 11. 2018 Meditace s křišťálovými mísami
10. - 13. 12. 2018 Individuální kraniosakrální terapie s Mgr. Renatou Jurovou (po předchozím objednání)
14. 12. 2018 Jak "nevyhořet" aneb duchovní příčiny nemocí
15. 12. 2018 Astromedicína
22. 12. 2018 Astropsychologie pro pokročilé (ukázkové horoskopy)
23. - 24. 2. 2019 Základy astropsychologie (dvoudenní kurz pro začátečníky)

Meditace s křišťálovými mísami

15. 11. 2018

Zvu tě na poznání tvoji duše a cesty kde vládne radost a pokora. Křišťálové mísy ti pomůžou rozpoznat tvoji krásu a lásku, povedou tě do nejhlubších zákoutí tvého nitra. Každá buňka v tvém těle tě bude milovat jako kapička rosy na květině . Příjmi ode mne pozvání v energiích magie skutečnosti s přírodními bytostmi a elementy. S láskou Jiřinka Solvana Vašinová

Individuální kraniosakrální terapie s Mgr. Renatou Jurovou (po předchozím objednání)

10. - 13. 12. 2018

CST se orientuje na centrální nervovou soustavu (CNS). Terapeut ošetřuje rukama, skrze ruce vyšetřuje a snaží se najít příčinu problému. Nápravu provede tělo pacienta samo, ne terapeut, ten komunikuje svýma rukama se samoléčivými systémy klienta. Oblast použití CST je velmi široká, vztahuje se na všechno, co vychází z CNS. Je vhodná při psychickém a fyzickém napětí, stresu, poruchách koncentrace, bolestech zad, hlavy, krku, při potížích se sluchem a zrakem, nespavosti, traumatech po nehodách, chronické únavě, zánětech, menstruačních problémech, při autismu, dyslexii a pomáhá při problémech s otěhotněním.

Jak "nevyhořet" aneb duchovní příčiny nemocí

14. 12. 2018

Moderní člověk trpí utkvělou představou, že je pánem přírody, a proto se snaží všemi možnými prostředky přírodu pokořit. Jednotlivá tajemství přírody jsou pomalu odkrývána stejně jako zákoutí lidské duše. Jsme součástí přírody, a proto bychom s ní měli žít v dokonalém míru a harmonii. Země je naší Matkou, která se láskyplně stará o všechny své děti a tvory. Člověk žijící v harmonii s přírodou je obdařen jemnou intuicí, svědomím a bystrými smysly, jimiž je schopen správně řídit svůj život i pochopit příčiny všech jevů. Přírodní člověk žije stále v záři slunce a v souladu se svým nejlepším vědomím a svědomím. Seznámíte se s etikoterapií, která je uznávanou léčebnou metodou, nacházející příčiny nemocí a životních problémů v psychice člověka. Je to metoda, která nám nastavuje zrcadlo, abychom se byli schopni nahlédnout ve své podstatě – ne, jací bychom chtěli být, ale jací jsme skutečně! Etikoterapie nahlíží za hranici hmoty, kde zevní tvar není jen naším výtvorem, nýbrž si nese i svoji nehmotnou příčinu, která ji zformovala. Pokud nalezneme příčinu, odstraníme i důsledek. Seminář je prožitkový, tzn. že se s touto metodou seznámíte na základě svého osobního životního příběhu a příběhů ostatních účastníků semináře. Společně budeme hledat příčiny Vašich nemocí a problémů. Skupina Vám poskytne pravdivé zrcadlo, tak, aby mohlo dojít k odpuštění, projasnění a vyléčení. Součástí semináře je také pochopení rodových souvislostí, odhalení Vašich psychosomatických center v těle a psychoterapeutické metody k pročištění, odblokování i léčbě.

Astromedicína

15. 12. 2018

Astrologie je několik tisíc let stará věda o tom, jak postavení jednotlivých hvězd na nebeské klenbě ovlivňuje náš osud, naše vlastnosti a celý náš život na Zemi. Byla a je to věda velmi vážená a uznávaná ve všech světových kulturách, nejen v těch východních. Např. v Indii a Tibetu má astrologie svoji zvláštní pozici v tom, že je považována za jednu ze základních znalostí, ve kterých jsou v klášterech vzděláváni buddhističtí a hinduističtí mniši. V dnešní době jsou pak tisíce let staré vědomosti astrologie propojovány s moderní psychologií. V horoskopu narození je obsažena celá naše minulost, budoucnost i řetězec generací, jehož jsme my jedním z článků. Je zde zobrazen úkol pro tento život, který jsme si zvolili před svým narozením, a také to, s jakými těžkostmi se budeme muset na své cestě potýkat, abychom svůj úkol splnili co nejlépe. Vaše zdraví Vám v tomto životě ukazuje stav Vaší psychiky, takže jednotlivé orgány jsou zrcadlem našich postojů, myšlenek i emocí a citů. Někdy se příčina onemocnění objeví také v podobě rodinného zatížení či jako nevyřešený úkol z minulosti. Zdravotní výklad tvoří významnou součást horoskopu narození. Během semináře se naučíte základy astromedicíny pro praktické použití, zděděné zdravotní aspekty v horoskopu, a naučíte se rozpoznávat i slabé energetické dráhy.

Astropsychologie pro pokročilé (ukázkové horoskopy)

22. 12. 2018

Astrologie je několik tisíc let stará věda o tom, jak postavení jednotlivých hvězd na nebeské klenbě ovlivňuje náš osud, naše vlastnosti a celý náš život na Zemi. Byla a je to věda velmi vážená a uznávaná ve všech světových kulturách, nejen v těch východních (v Indii a Tibetu). V dnešní době jsou tisíce let staré vědomosti astrologie propojovány s moderní psychoterapií. V horoskopu je obsažena celá naše minulost, budoucnost i řetězec generací, jehož jsme my jedním z článků. Je zde zobrazen úkol pro tento život, který jsme si zvolili před svým narozením, a také to, s jakými těžkostmi se budeme muset na své cestě potýkat, abychom svůj úkol splnili co nejlépe. Během semináře budeme pracovat s ukázkovými horoskopy. Základní znalosti astrologie jsou nutné.

Základy astropsychologie (dvoudenní kurz pro začátečníky)

23. - 24. 2. 2019

Astrologie je několik tisíc let stará věda o tom, jak postavení jednotlivých hvězd na nebeské klenbě ovlivňuje náš osud, naše vlastnosti a celý náš život na Zemi. Byla a je to věda velmi vážená a uznávaná ve všech světových kulturách, nejen v těch východních. Např. v Indii a Tibetu má astrologie svoji zvláštní pozici v tom, že je považována za jednu ze základních znalostí, ve kterých jsou v klášterech vzděláváni buddhističtí a hinduističtí mniši. Ale také v křesťanském prostředí měla astrologie vždy své místo. V dnešní době jsou pak tisíce let staré vědomosti astrologie propojovány s moderní psychologií. V horoskopu je obsažena celá naše minulost, budoucnost i řetězec generací, jehož jsme my jedním z článků. Je zde zobrazen úkol pro tento život, který jsme si zvolili před svým narozením, a také to, s jakými těžkostmi se budeme muset na své cestě potýkat, abychom svůj úkol splnili co nejlépe. Naučíme se i základy astromedicíny.
návrat na úvodní stránku