Kalendář akcí

datum program
19. 7. 2019 Jak porozumět snům podle C. G. Junga
20. 7. 2019 Jak se nenechat manipulovat
12. - 15. 8. 2019 Individuální kraniosakrální terapie s Mgr. Renatou Jurovou (po předchozím objednání)
18. 10. 2019 Automatická kresba - snadná komunikace s naší duší
19. - 20. 10. 2019 Astropsychologie pro začátečníky
7. - 8. 12. 2019 Astropsychologie pro začátečníky 2

Jak porozumět snům podle C. G. Junga

19. 7. 2019

Snění je místem, kde se setkává naše vědomí a podvědomí. Je to prostor pro společnou komunikaci těchto dvou složek, které tvoří naši duši, a které jinak nemají možnost se přirozeně setkat, aniž bychom použili nějaké podpůrné metody pro stažení mysli z denního vědomí do nitra. Je to stav, kdy se z podvědomí přirozeně vyplavují všechny nánosy, potlačené emoce, myšlenky, strachy, stres prožitý v posledních dnech či hodinách. Duše totiž přirozeně touží po harmonii, po znovunastolení rovnováhy, jelikož nedokáže existovat ve stresu a v nepohodě. Nedaří se jí život mimo svůj střed a všechny duševní síly – ať už vědomě či nevědomě – tak směřují opět k dosažení klidu a pohody. Snění se tak stává velmi dokonalým nástrojem pro dosažení vnitřního klidu. Podle C. G. Junga se ve snech projevuje tzv. individuační proces, tedy návrat duše k pravému bytí. V podstatě se jedná o duchovní cestu, která má plynout radostně, přirozeně a v souladu s našimi schopnostmi a možnostmi, které jsou naprosto individuální a vychází z našich jedinečných možností realizace v tomto světě. Na seminář si prosím přineste napsaný nějaký významný sen z nedávné doby, jehož význam byste rádi

Jak se nenechat manipulovat

20. 7. 2019

Srdečně zveme na praktický odpolední kurz pro všechny, kteří se chtějí naučit lépe komunikovat v zátěžových situacích, naučit se říkat NE, odmítnout, anebo jen porozumět rolím, které vzájemně neustále „hrajeme“ na velkém poli zvaném komunikace. Představte si, že hovoříte s člověkem, který vám není příliš sympatický, anebo je přímo manipulátor. Tuto situaci potřebujete zvládnout, případně z ní vyjít s dobrým pocitem úspěchu. Během kurzu se naučíte nejen základy transakční analýzy, ale především rozpoznávat jednotlivé lidi a jejich způsob komunikace. Naučíte se správně reagovat v jednotlivých situacích a přitom si uchovat vnitřní rovnováhu, klid i dobrý pocit.

Individuální kraniosakrální terapie s Mgr. Renatou Jurovou (po předchozím objednání)

12. - 15. 8. 2019

Kraniosakrální terapie( cranio=lebka a sacrum= křížová kost, CST) je jemným a zároveň velmi účinným nástrojem k odstraňování lidské bolesti a trápení. Je to výprava do podstaty uzdravování, která nás může dovést až k těm nejhlubším kořenům našeho bytí. CST se orientuje na centrální nervovou soustavu (CNS). Terapeut ošetřuje rukama, skrze ruce vyšetřuje a snaží se najít příčinu problému. Nápravu provede tělo pacienta samo, ne terapeut, ten komunikuje svýma rukama se samoléčivými systémy klienta. Oblast použití CST je velmi široká, vztahuje se na všechno, co vychází z CNS. Je vhodná při psychickém a fyzickém napětí, stresu, poruchách koncentrace, bolestech zad, hlavy, krku, při potížích se sluchem a zrakem, nespavosti, traumatech po nehodách, chronické únavě, zánětech, menstruačních problémech, při autismu, dyslexii a pomáhá při problémech s otěhotněním.

Automatická kresba - snadná komunikace s naší duší

18. 10. 2019

Automatická neboli intuitivní kresba je krásnou a zároveň přirozenou metodou, jak velmi rychle a přitom jednoduše nechat projevit své nitro, své prožívání i to, čím vaše duše překypuje, co touží projevit, event. čeho se potřebuje zbavit. Tato metoda, zvaná též psychografie, je velmi stará a slouží jako diagnostická pomůcka mnohým arteterapeutům, léčitelům, psychologům, ale i lidem, kteří se touží během chvilky rozhodnout mezi dvěma možnostmi, a mají u sebe jen kousek papíru, tužku a odhodlání naslouchat potřebám své duše. Automatická kresba probíhá v alfa-vědomí, což je stav duše, kdy je váš mozek "vypnutý", čili nepotřebujete ho. Je to zároveň přirozený stav mysli, který vaše mysl potřebuje k tomu, aby si odpočinula a načerpala nových sil. Děje se tak přitom několikrát denně, aniž byste si toho všimli. Metoda je naprosto bezpečná a přirozená, už proto, že probíhá pouze formou komunikace s pastelkami a papírem... Pokud má totiž vaše duše prostor k tomu, aby se vyjádřila, vždycky tak udělá, a výtvarná činnost je nejpřirozenější. Během večera se naučíte dát průchod svým skutečným pocitům, emocím, myšlenkám i životním postojům a cílům. Naučíme se nakreslit naše slabá energetická místa, zdravotní obtíže a naslouchat radám našeho podvědomí. Během večera se zaměříme na to, jak se správně rozhodovat.

Astropsychologie pro začátečníky

19. - 20. 10. 2019

Astrologie je několik tisíc let stará věda o tom, jak postavení jednotlivých hvězd na nebeské klenbě ovlivňuje náš osud, naše vlastnosti a celý náš život na Zemi. Byla a je to věda velmi vážená a uznávaná ve všech světových kulturách, nejen v těch východních. Např. v Indii a Tibetu má astrologie svoji zvláštní pozici v tom, že je považována za jednu ze základních znalostí, ve kterých jsou v klášterech vzděláváni buddhističtí a hinduističtí mniši. Ale také v křesťanském prostředí měla astrologie vždy své místo. V dnešní době jsou pak tisíce let staré vědomosti astrologie propojovány s moderní psychologií. V horoskopu je obsažena celá naše minulost, budoucnost i řetězec generací, jehož jsme my jedním z článků. Je zde zobrazen úkol pro tento život, který jsme si zvolili před svým narozením, a také to, s jakými těžkostmi se budeme muset na své cestě potýkat, abychom svůj úkol splnili co nejlépe. Naučíme se i základy astromedicíny.

Astropsychologie pro začátečníky 2

7. - 8. 12. 2019

Astrologie je několik tisíc let stará věda o tom, jak postavení jednotlivých hvězd na nebeské klenbě ovlivňuje náš osud, naše vlastnosti a celý náš život na Zemi. Byla a je to věda velmi vážená a uznávaná ve všech světových kulturách, nejen v těch východních. Např. v Indii a Tibetu má astrologie svoji zvláštní pozici v tom, že je považována za jednu ze základních znalostí, ve kterých jsou v klášterech vzděláváni buddhističtí a hinduističtí mniši. Ale také v křesťanském prostředí měla astrologie vždy své místo. V dnešní době jsou pak tisíce let staré vědomosti astrologie propojovány s moderní psychologií. V horoskopu je obsažena celá naše minulost, budoucnost i řetězec generací, jehož jsme my jedním z článků. Je zde zobrazen úkol pro tento život, který jsme si zvolili před svým narozením, a také to, s jakými těžkostmi se budeme muset na své cestě potýkat, abychom svůj úkol splnili co nejlépe. Naučíme se i základy astromedicíny.
návrat na úvodní stránku