Kalendář akcí

datum program
14. - 16. 4. 2020 Individuální kraniosakrální terapie s Mgr. Renatou Jurovou (po předchozím objednání)
25. - 26. 4. 2020 Astropsychologie pro mírně pokročilé (vnitřní muž a vnitřní žena, rodové linie, dračí uzly)
26. 4. 2020 Jarní očista těla a mysli (energetizační cvičení Čchi-kung, restart těla a mysli)
1. 5. 2020 Jak mít rád sám sebe
11. - 13. 5. 2020 Individuální kraniosakrální terapie s Mgr. Renatou Jurovou (po předchozím objednání)
15. 5. 2020 Intuitivní (automatická) kresba
22. 5. 2020 Astromedicína dle jednotlivých znamení - podvečerní kurz
24. 5. 2020 Život ve flow
22. - 24. 6. 2020 Individuální kraniosakrální terapie s Mgr. Renatou Jurovou (po předchozím objednání)
11. 7. 2020 Mentalhealing a léčení třináctých komnat
18. - 25. 7. 2020 Letní pobyt s arte- a muzikoterapií pro děti a rodiče (kemp Velkopařezitý)
29. - 30. 8. 2020 Astropsychologie pro mírně pokročilé (tělo a duše v astrologii, astrokartografie)
7. - 8. 11. 2020 Karmická astrologie pro mírně pokročilé (základy čínské astrologie a životní úkol)

Individuální kraniosakrální terapie s Mgr. Renatou Jurovou (po předchozím objednání)

14. - 16. 4. 2020

Kraniosakrální terapie( cranio=lebka a sacrum= křížová kost, CST) je jemným a zároveň velmi účinným nástrojem k odstraňování lidské bolesti a trápení. Je to výprava do podstaty uzdravování, která nás může dovést až k těm nejhlubším kořenům našeho bytí. CST se orientuje na centrální nervovou soustavu (CNS). Terapeut ošetřuje rukama, skrze ruce vyšetřuje a snaží se najít příčinu problému. Nápravu provede tělo pacienta samo, ne terapeut, ten komunikuje svýma rukama se samoléčivými systémy klienta. Oblast použití CST je velmi široká, vztahuje se na všechno, co vychází z CNS. Je vhodná při psychickém a fyzickém napětí, stresu, poruchách koncentrace, bolestech zad, hlavy, krku, při potížích se sluchem a zrakem, nespavosti, traumatech po nehodách, chronické únavě, zánětech, menstruačních problémech, při autismu, dyslexii a pomáhá při problémech s otěhotněním.

Astropsychologie pro mírně pokročilé (vnitřní muž a vnitřní žena, rodové linie, dračí uzly)

25. - 26. 4. 2020

Astrologie je několik tisíc let stará věda o tom, jak postavení jednotlivých hvězd na nebeské klenbě ovlivňuje náš osud, naše vlastnosti a celý náš život na Zemi. Byla a je to věda velmi vážená a uznávaná ve všech světových kulturách, nejen v těch východních. Např. v Indii a Tibetu má astrologie svoji zvláštní pozici v tom, že je považována za jednu ze základních znalostí, ve kterých jsou v klášterech vzděláváni buddhističtí a hinduističtí mniši. Ale také v křesťanském prostředí měla astrologie vždy své místo. V dnešní době jsou pak tisíce let staré vědomosti astrologie propojovány s moderní psychologií. V horoskopu je obsažena celá naše minulost, budoucnost i řetězec generací, jehož jsme my jedním z článků. Je zde zobrazen úkol pro tento život, který jsme si zvolili před svým narozením, a také to, s jakými těžkostmi se budeme muset na své cestě potýkat, abychom svůj úkol splnili co nejlépe. Naučíme se i základy astromedicíny.

Jarní očista těla a mysli (energetizační cvičení Čchi-kung, restart těla a mysli)

26. 4. 2020

Naše mysl je neustále zaměstnávána obrovským množstvím podnětů, informací a úsudků, a to také o sobě samých. Neustále činíme mnoho rozhodnutí a ne vždy se cítíme s těmito rozhodnutími spokojeni. Mysl je nám skvělým nástrojem, pokud ji známe a umíme ji řídit. Stáváme se však jejím otrokem, pokud ovládá ona nás. Na workshopu budeme se svou myslí pracovat tak, abychom ji restartovali a nechali v ní prostor pro nová rozhodnutí v souladu se svým srdcem a vnitřním Já. Co přesně poznáte: • Účinné triky na „debordelizaci“ hlavy • Osobní hodnotová ústava pro rozhodování • Rovnováha akce a odpočinku mysli • Triky pro vytrvání v nových návycích

Jak mít rád sám sebe

1. 5. 2020

Srdečně zveme na hluboký transformační seminář, během kterého se setkáte sami se sebou, naučíte se přijímat nejen své dobré vlastnosti, ale i slabosti a emoce, které vám ničí život. Energie, která je v těchto emocích skryta, se stane zdrojem vaší energie pro spokojený a klidný život. Nahlédneme společně do vašich třináctých komnat, abychom je prosvětlili a mohli znovu používat jejich potenciál – staneme se pány v našem domě i v našem životě. K tomu se naučíte základní psychoterapeutické techniky pro udržení si vnitřního klidu, radosti i úcty k sobě samotnému, relaxační a meditační techniky. Vše ve společném kruhu v krásném prostředí, za pomoci hudby, hluboké meditace a laskavého přijetí ostatních. Pracovat budeme také ve dvojicích.

Individuální kraniosakrální terapie s Mgr. Renatou Jurovou (po předchozím objednání)

11. - 13. 5. 2020

Kraniosakrální terapie( cranio=lebka a sacrum= křížová kost, CST) je jemným a zároveň velmi účinným nástrojem k odstraňování lidské bolesti a trápení. Je to výprava do podstaty uzdravování, která nás může dovést až k těm nejhlubším kořenům našeho bytí. CST se orientuje na centrální nervovou soustavu (CNS). Terapeut ošetřuje rukama, skrze ruce vyšetřuje a snaží se najít příčinu problému. Nápravu provede tělo pacienta samo, ne terapeut, ten komunikuje svýma rukama se samoléčivými systémy klienta. Oblast použití CST je velmi široká, vztahuje se na všechno, co vychází z CNS. Je vhodná při psychickém a fyzickém napětí, stresu, poruchách koncentrace, bolestech zad, hlavy, krku, při potížích se sluchem a zrakem, nespavosti, traumatech po nehodách, chronické únavě, zánětech, menstruačních problémech, při autismu, dyslexii a pomáhá při problémech s otěhotněním.

Intuitivní (automatická) kresba

15. 5. 2020

Automatická neboli intuitivní kresba je krásnou a zároveň přirozenou metodou, jak velmi rychle a přitom jednoduše nechat projevit své nitro, své prožívání i to, čím vaše duše překypuje, co touží projevit, event. čeho se potřebuje zbavit. Tato metoda, zvaná též psychografie, je velmi stará a slouží jako diagnostická pomůcka mnohým arteterapeutům, léčitelům, psychologům, ale i lidem, kteří se touží během chvilky rozhodnout mezi dvěma možnostmi, a mají u sebe jen kousek papíru, tužku a odhodlání naslouchat potřebám své duše. Automatická kresba probíhá v alfa-vědomí, což je stav duše, kdy je váš mozek "vypnutý", čili nepotřebujete ho. Je to zároveň přirozený stav mysli, který vaše mysl potřebuje k tomu, aby si odpočinula a načerpala nových sil. Děje se tak přitom několikrát denně, aniž byste si toho všimli. Metoda je naprosto bezpečná a přirozená, už proto, že probíhá pouze formou komunikace s pastelkami a papírem... Pokud má totiž vaše duše prostor k tomu, aby se vyjádřila, vždycky tak udělá, a výtvarná činnost je nejpřirozenější. Během večera se naučíte dát průchod svým skutečným pocitům, emocím, myšlenkám i životním postojům a cílům. Během večera se naučíme kreslit energetický obraz našeho těla, čaker, a také obrázky harmonizující - léčivé, které mění strukturu vody.

Astromedicína dle jednotlivých znamení - podvečerní kurz

22. 5. 2020

Vaše zdraví Vám v tomto životě ukazuje stav Vaší psychiky, takže jednotlivé orgány jsou zrcadlem našich postojů, myšlenek i emocí a citů. Někdy se příčina onemocnění objeví také v podobě rodinného zatížení či jako nevyřešený úkol z minulosti. Zdravotní výklad tvoří významnou součást horoskopu narození. Během semináře se naučíte základy astromedicíny podle jednotlivých znamení a podle postavení planet, to vše pro praktické využití.

Život ve flow

24. 5. 2020

Co je to flow? Je to přístup k životu, který vás naučí co nejlépe využívat vašeho potenciálu, ať už v životě profesním, ve kterém hledáte "to pravé", nebo v životě soukromém. Je to ústřední síla lidského života, která nám umožňuje žít naplno a v radosti z toho, že jednáme podle toho, co nás skutečně naplňuje. Tento přístup rozhodně není odtržen od reality a drží se vašich skutečných schopností, předpokladů, tendencí a především vizí. Pokud tedy hledáte pozitivní prožívání každodenního života a zároveň oblast, ve které můžete naplno rozvinout své jedinečné předpoklady, přijďte za námi do skupiny, ve které si své možnosti nejen ujasníte, ale i naplno prožijte.

Individuální kraniosakrální terapie s Mgr. Renatou Jurovou (po předchozím objednání)

22. - 24. 6. 2020

Kraniosakrální terapie( cranio=lebka a sacrum= křížová kost, CST) je jemným a zároveň velmi účinným nástrojem k odstraňování lidské bolesti a trápení. Je to výprava do podstaty uzdravování, která nás může dovést až k těm nejhlubším kořenům našeho bytí. CST se orientuje na centrální nervovou soustavu (CNS). Terapeut ošetřuje rukama, skrze ruce vyšetřuje a snaží se najít příčinu problému. Nápravu provede tělo pacienta samo, ne terapeut, ten komunikuje svýma rukama se samoléčivými systémy klienta. Oblast použití CST je velmi široká, vztahuje se na všechno, co vychází z CNS. Je vhodná při psychickém a fyzickém napětí, stresu, poruchách koncentrace, bolestech zad, hlavy, krku, při potížích se sluchem a zrakem, nespavosti, traumatech po nehodách, chronické únavě, zánětech, menstruačních problémech, při autismu, dyslexii a pomáhá při problémech s otěhotněním.

Mentalhealing a léčení třináctých komnat

11. 7. 2020

Mentalhealing a léčení 13. komnat naší duše rozvoj intuice, porozumění vlastní duši, komunikace s Vyšším Já, léčení našeho vnitřního dítěte a nejhlubších emocí 11. července 2020 od 10 – 18 hodin v ARche (Ke Skalce 37, Jihlava, podkroví) Mentální léčení (mentalhealing) je velmi jemnou, krásnou a přitom hlubokou metodou, jak navázat kontakt s naším podvědomím a pochopit to, co způsobuje naše životní problémy a nemoci. Přijetím se zároveň otevírá brána k uvědomění si příčiny našich problémů, jež nás může dovést i do našeho dětství či do minulých životů. Tímto se mentální léčení stává obdobou regrese, co se týče síly účinku. K tomu, abyste mohli provádět mentalhealing, nepotřebujete žádné předchozí zkušenosti ani pomůcky, stačí Vám přijetí přítomného okamžiku a odvaha ponořit se do vlastního nitra. Pomocí účinného postupu se tuto metodu naučíte používat jak u sebe, tak u svých bližních, porozumíte energiím, které ovládají Váš život, naučíte se žít v souladu se svou duší i celým Vesmírem a naslouchat svému Vyššímu Já. Seminář je praktický a budete pracovat i ve dvojicích či skupinkách. Přineste si prosím psací potřeby a blok. Nic dalšího nebudete potřebovat. Pracovat budete mentálně a používat jen svoji duši

Letní pobyt s arte- a muzikoterapií pro děti a rodiče (kemp Velkopařezitý)

18. - 25. 7. 2020

O prázdninách se bude konat už 10. ročník Letní školy s arte- a muzikoterapií pro děti a jejich rodiče, tentokrát v krásném a útulném prostředí kempu Velkopařezitý přímo u lesa v blízkosti dvou přírodních koupacích rybníků (https://www.campvelkoparezity.cz/) u Řásné (Českomoravská Vrchovina). Týdenní pobyt je určen pro děti od 3 – 15 let a děti zde musí mít svůj doprovod (alespoň jeden z rodičů nebo prarodičů), který za své děti zodpovídá v době, kdy není program (oblékání, stravování, dozor v době koupání v řece a na výletě), ale pobyt je vhodný i pro celé rodiny. Organizátoři zajišťují pouze program, kterého se mohou zúčastnit i rodiče (kreslení, zpívání, koupání, hraní). Čeká nás spousta her, dobrodružství, ale hlavně originálního výtvarného tvoření, a to především z netradičních materiálů pod vedením arteterapeutky Mgr. Lucie Polákové a dalších zkušených vedoucích a asistentů (celkem 5 vedoucích). Budeme se učit různým výtvarným i hudebním dovednostem, pobývat především v lese nebo u vody, pracovat budeme především s přírodním materiálem a také se naučíme základy přežití v přírodě. Chybět nebudou táborák, písničky, hry, karneval ani stezka odvahy jak pro děti, tak i pro rodiče

Astropsychologie pro mírně pokročilé (tělo a duše v astrologii, astrokartografie)

29. - 30. 8. 2020

Astrologie je několik tisíc let stará věda o tom, jak postavení jednotlivých hvězd na nebeské klenbě ovlivňuje náš osud, naše vlastnosti a celý náš život na Zemi. Byla a je to věda velmi vážená a uznávaná ve všech světových kulturách, nejen v těch východních. Např. v Indii a Tibetu má astrologie svoji zvláštní pozici v tom, že je považována za jednu ze základních znalostí, ve kterých jsou v klášterech vzděláváni buddhističtí a hinduističtí mniši. Ale také v křesťanském prostředí měla astrologie vždy své místo. V dnešní době jsou pak tisíce let staré vědomosti astrologie propojovány s moderní psychologií. V horoskopu je obsažena celá naše minulost, budoucnost i řetězec generací, jehož jsme my jedním z článků. Je zde zobrazen úkol pro tento život, který jsme si zvolili před svým narozením, a také to, s jakými těžkostmi se budeme muset na své cestě potýkat, abychom svůj úkol splnili co nejlépe. Naučíme se i základy astromedicíny, astrokartografie, základní předpovídací metody (solární a lunární horoskop).

Karmická astrologie pro mírně pokročilé (základy čínské astrologie a životní úkol)

7. - 8. 11. 2020

Astrologie je několik tisíc let stará věda o tom, jak postavení jednotlivých hvězd na nebeské klenbě ovlivňuje náš osud, naše vlastnosti a celý náš život na Zemi. Byla a je to věda velmi vážená a uznávaná ve všech světových kulturách, nejen v těch východních. Např. v Indii a Tibetu má astrologie svoji zvláštní pozici v tom, že je považována za jednu ze základních znalostí, ve kterých jsou v klášterech vzděláváni buddhističtí a hinduističtí mniši. Ale také v křesťanském prostředí měla astrologie vždy své místo. V dnešní době jsou pak tisíce let staré vědomosti astrologie propojovány s moderní psychologií. V horoskopu je obsažena celá naše minulost, budoucnost i řetězec generací, jehož jsme my jedním z článků. Je zde zobrazen úkol pro tento život, který jsme si zvolili před svým narozením, a také to, s jakými těžkostmi se budeme muset na své cestě potýkat, abychom svůj úkol splnili co nejlépe. Naučíme se i základy astromedicíny, karmické astrologie a čínské astrologie.
návrat na úvodní stránku