Kalendář akcí

datum program
10. - 13. 12. 2018 Individuální kraniosakrální terapie s Mgr. Renatou Jurovou (po předchozím objednání)
21. 12. 2018 Jak "nevyhořet" aneb duchovní příčiny nemocí
22. 12. 2018 Astropsychologie pro pokročilé (ukázkové horoskopy)
29. 12. 2018 Hodíme se k sobě? Láska a vztahy z pohledu astrologie s výhledem na rok 2019
23. - 24. 2. 2019 Základy astropsychologie (dvoudenní kurz pro začátečníky)
2. 3. 2019 Mentální léčení a duchovní příčiny nemocí

Individuální kraniosakrální terapie s Mgr. Renatou Jurovou (po předchozím objednání)

10. - 13. 12. 2018

CST se orientuje na centrální nervovou soustavu (CNS). Terapeut ošetřuje rukama, skrze ruce vyšetřuje a snaží se najít příčinu problému. Nápravu provede tělo pacienta samo, ne terapeut, ten komunikuje svýma rukama se samoléčivými systémy klienta. Oblast použití CST je velmi široká, vztahuje se na všechno, co vychází z CNS. Je vhodná při psychickém a fyzickém napětí, stresu, poruchách koncentrace, bolestech zad, hlavy, krku, při potížích se sluchem a zrakem, nespavosti, traumatech po nehodách, chronické únavě, zánětech, menstruačních problémech, při autismu, dyslexii a pomáhá při problémech s otěhotněním.

Jak "nevyhořet" aneb duchovní příčiny nemocí

21. 12. 2018

Moderní člověk trpí utkvělou představou, že je pánem přírody, a proto se snaží všemi možnými prostředky přírodu pokořit. Jednotlivá tajemství přírody jsou pomalu odkrývána stejně jako zákoutí lidské duše. Jsme součástí přírody, a proto bychom s ní měli žít v dokonalém míru a harmonii. Země je naší Matkou, která se láskyplně stará o všechny své děti a tvory. Člověk žijící v harmonii s přírodou je obdařen jemnou intuicí, svědomím a bystrými smysly, jimiž je schopen správně řídit svůj život i pochopit příčiny všech jevů. Přírodní člověk žije stále v záři slunce a v souladu se svým nejlepším vědomím a svědomím. Seznámíte se s etikoterapií, která je uznávanou léčebnou metodou, nacházející příčiny nemocí a životních problémů v psychice člověka. Je to metoda, která nám nastavuje zrcadlo, abychom se byli schopni nahlédnout ve své podstatě – ne, jací bychom chtěli být, ale jací jsme skutečně! Etikoterapie nahlíží za hranici hmoty, kde zevní tvar není jen naším výtvorem, nýbrž si nese i svoji nehmotnou příčinu, která ji zformovala. Pokud nalezneme příčinu, odstraníme i důsledek. Seminář je prožitkový, tzn. že se s touto metodou seznámíte na základě svého osobního životního příběhu a příběhů ostatních účastníků semináře. Společně budeme hledat příčiny Vašich nemocí a problémů. Skupina Vám poskytne pravdivé zrcadlo, tak, aby mohlo dojít k odpuštění, projasnění a vyléčení. Součástí semináře je také pochopení rodových souvislostí, odhalení Vašich psychosomatických center v těle a psychoterapeutické metody k pročištění, odblokování i léčbě.

Astropsychologie pro pokročilé (ukázkové horoskopy)

22. 12. 2018

Astrologie je několik tisíc let stará věda o tom, jak postavení jednotlivých hvězd na nebeské klenbě ovlivňuje náš osud, naše vlastnosti a celý náš život na Zemi. Byla a je to věda velmi vážená a uznávaná ve všech světových kulturách, nejen v těch východních (v Indii a Tibetu). V dnešní době jsou tisíce let staré vědomosti astrologie propojovány s moderní psychoterapií. V horoskopu je obsažena celá naše minulost, budoucnost i řetězec generací, jehož jsme my jedním z článků. Je zde zobrazen úkol pro tento život, který jsme si zvolili před svým narozením, a také to, s jakými těžkostmi se budeme muset na své cestě potýkat, abychom svůj úkol splnili co nejlépe. Během semináře budeme pracovat s ukázkovými horoskopy. Základní znalosti astrologie jsou nutné.

Hodíme se k sobě? Láska a vztahy z pohledu astrologie s výhledem na rok 2019

29. 12. 2018

Srdečně zveme všechny astrologické nadšence, začátečníky i pokročilé, na krásný odpolední kurz zaměřený na vztahy, lásku a vyhlídky na příští rok. Na vzorových a vašich horoskopech narození si ukážeme, jak to máte se vztahy, jak si představujete ideálního partnera, kdo se k vám hodí a kdo pro vás bude naopak představovat zatěžkávací zkoušku. Budeme hovořit o vlivu Venuše, Marsu a Černé Luny na naše vztahy, a také jak descendent a Luna přitahují určitý typ lidí do našeho života. Nakonec se podíváme, co vás čeká nový rok 2019. S sebou si prosím přineste datum, hodinu a místo narození.

Základy astropsychologie (dvoudenní kurz pro začátečníky)

23. - 24. 2. 2019

Astrologie je několik tisíc let stará věda o tom, jak postavení jednotlivých hvězd na nebeské klenbě ovlivňuje náš osud, naše vlastnosti a celý náš život na Zemi. Byla a je to věda velmi vážená a uznávaná ve všech světových kulturách, nejen v těch východních. Např. v Indii a Tibetu má astrologie svoji zvláštní pozici v tom, že je považována za jednu ze základních znalostí, ve kterých jsou v klášterech vzděláváni buddhističtí a hinduističtí mniši. Ale také v křesťanském prostředí měla astrologie vždy své místo. V dnešní době jsou pak tisíce let staré vědomosti astrologie propojovány s moderní psychologií. V horoskopu je obsažena celá naše minulost, budoucnost i řetězec generací, jehož jsme my jedním z článků. Je zde zobrazen úkol pro tento život, který jsme si zvolili před svým narozením, a také to, s jakými těžkostmi se budeme muset na své cestě potýkat, abychom svůj úkol splnili co nejlépe. Naučíme se i základy astromedicíny.

Mentální léčení a duchovní příčiny nemocí

2. 3. 2019

Mentální léčení (mentalhealing) je velmi jemnou, krásnou a přitom hlubokou metodou, jak navázat kontakt s naším podvědomím a pochopit to, co způsobuje naše životní problémy a nemoci. Přijetím se zároveň otevírá brána k uvědomění si příčiny našich problémů, jež nás může dovést i do našeho dětství či do minulých životů. Tímto se mentální léčení stává obdobou regrese, co se týče síly účinku. K tomu, abyste mohli provádět mentalhealing, nepotřebujete žádné předchozí zkušenosti ani pomůcky, stačí Vám přijetí přítomného okamžiku a odvaha ponořit se do vlastního nitra. Pomocí účinného postupu se tuto metodu naučíte používat jak u sebe, tak u svých bližních, porozumíte energiím, které ovládají Váš život, naučíte se žít v souladu se svou duší i celým Vesmírem a naslouchat svému Vyššímu Já.
návrat na úvodní stránku