Astropsychologická poradnaPostavení hvězd, pod nímž se rodíme, horoskop našeho narození, udává to, jaká bude naše povaha, naše sklony a naše životní okolnosti. Není to náhoda, že jsme takovými, jak seskupení hvězd dává tušit, ale zároveň nejsme hračkami bez vůle... Za těchto okolností, které jsou nutné k našemu vývoji, nemohli jsme se dříve narodit na Zemi, dokud určitá seskupení nebyla utvořena. Horoskop je souhrnem všech našich minulých zkušeností a ukazuje, v čem se máme v tomto životě zdokonalovat.

V horoskopu narození je obsažena celá naše minulost, budoucnost i řetězec generací, jehož jsme my jedním z článků. Je zde zobrazen úkol pro tento život, který jsme si zvolili před svým narozením, a také to, s jakými těžkostmi se budeme muset na své cestě potýkat, abychom svůj úkol splnili co nejlépe. Tento úkol je individuální a neopakovatelný a věrně navazuje tam, co jsme v minulosti nestačili či nedokázali dokončit. Jsou zde také naše zkušenosti z minula – to, co jsme se již naučili, co jsme zvládli a nyní je nám to ku prospěchu (talent, nadání, ale i šťastné okolnosti života, které jsou „odměnou“ za náš předchozí dobrý život). Karma je v horoskopu silně zřetelná a my tak můžeme číst v osudu člověka a jeho určení, a dokonce nahlédnout i do jeho minulých životů. Nesmíme však zapomínat také na Boží zákony, které jsou sice z hlediska karmy neměnné (vše musíme splatit do „posledního haléře“), avšak existuje zde i Boží Milost a obrovská Láska, která nám může v našem osudu velmi pomoci zjemnit naši karmu nebo ji dokonce i rozpustit. Z tohoto ohledu není karma nic jiného nežli naše myšlenky a skutky, které se neslučovaly s Božským řádem, a které se nám vrací, abychom tento řád lépe pochopily. Pokud svou úlohu v tomto řádu pochopíme dříve a zasvětíme svůj život hledání Pravdy a Poznání, karma se může změnit. Často v těchto vzácných okamžicích přestává platit dosavadní horoskop, jelikož člověk zažil vnitřní proměnu, vnitřní obrat a jeho život začíná nabírat jiný – lepší směr. Tyto předěly v životě lze pak u některých jedinců pozorovat jako jakousi „malou smrt“, kterou člověk jen zázrakem přežije a on se z vděčnosti zahloubá do tajemství života samého…

Vaše zdraví Vám v tomto životě ukazuje stav Vaší psychiky, takže jednotlivé orgány jsou zrcadlem našich postojů, myšlenek i emocí a citů. Někdy se příčina onemocnění objeví také v podobě rodinného zatížení či jako nevyřešený úkol z minulosti. Zdravotní výklad tvoří významnou součást horoskopu narození. Dozvíte se, které orgány mají slabší energii, co je potřeba poléčit, zdali je zapotřebí změny jídelníčku, jaké jste si podědily rodové predispozice k nemocem. Zdravotní výklad ukazuje jak příčiny, tak i cestu k vyléčení!

Když se narodíme, přicházíme samostatně do styku se zmíněnými silami, a ač jsme po celý život pod jejich vlivem, je první okamžik nejsilnější a má největší význam pro naši povahu.

V astropsychologické poradně spolu nahlédneme na příčinu Vašich současných obtíží a na období, jímž právě procházíte. Budeme se věnovat rozboru Vaší současné situace i hlubšímu pochopení toho, co se právě děje. Dozvíte se, kterými milníky budete muset v tomto životě projít, které zkoušky jsou zde proto, aby "vybrousily" Vaši duši jako vzácný drahokam, nebo také proč se ve Vašem životě opakují stále tytéž situace a stále stejní lidé. Dozvíte se také, proč přitahujete určitý typ partnerů, jaký význam má pro Vás život Vaše současná i původní rodina a jaký je Váš vnitřní temperament. Pokud to bude zapotřebí, dozvíte se i okolnosti posledního života a životů předchozích (karmický horoskop).

Velmi podrobný výklad se týká také Vašeho zdraví: Kde jsou má psychosomatická centra? Které orgány a části těla mám slabé a potřebuji je posílit vhodnými cviky, dietou anebo poléčit vnitřním Světlem? Co je příčinou těchto mých zdravotních obtíží a kde pramení? Někdy se příčina onemocnění objeví také v podobě rodinného zatížení či jako nevyřešený úkol z minulosti... Také toto lze na základě horoskopu velmi dobře rozeznat. Mé výklady jsou vždy doplněny o vhodné meditační cvičení, radu či dietní doporučení. Pokud to je nutné, používám také regresní terapii (v horoskopu lze okamžitě rozpoznat vhodnost či nevhodnost této terapie pro klienta) a psychoterapeutické techniky k rozpouštění nahromaděných negací v psychice i těle. Nakonec spolu nahlédneme i do nejbližšího období a do situací, které bude nutné řešit v blízké době. Výhled do budoucna omezuji na tři nejbližší roky, přičemž se zaměřuji nejen na zkoušky, jimž budete brzy čelit, ale i na zdravotní stav a vztahové záležitosti.

Nic není neměnné, vše plyne v úžasném, krásném a božském proudu život. Proto pokud změníme příčinu, změníme i důsledek a můžeme se vyhnout všemu, co nám komplikuje život. Žijme v souladu se svým nejlepším vědomím a v důvěře, že vše může být dobré, pokud se také my přikloníme k Lásce.


Astropsychologickou poradnu vede Mgr. Lucie Ioannah Poláková, psychoterapeutka, arteterapeutka, astroložka, která se výkladem horoskopů zabývá již 23 let (více v oddílu "Kdo jsme"). Během výkladu počítejte s tím, že se dozvíte velmi mnoho informací, proto doporučuji přinést si buď notýsek na poznámky anebo diktafon. Kromě datumu a hodiny narození od Vás nepotřebuji žádné další informace! Ptát se můžete jak na sebe, tak na své blízké. Těším se na každou duši, se kterou se setkám, jsou to pro mne velice milá setkání, která mne nabíjí obrovskou silou i pokorou k Životu samému.

Cena:
  • Konzultace nad Vaším horoskopem a astropsychologická poradna: 1000,- Kč (max. 1,5 hod) při prvním sezení, při dalším objednání: 800,- Kč/hod (maminky na MD sleva 200,- Kč)
  • Partnerský horoskop, solární (na konkrétní rok) a horární (dotazový) horoskop: totéž
  • Psychoterapie: 1000,- Kč (max. 1,5 hod) při prvním sezení, poté 500,- Kč/hodinu (60 minut)
  • Mentalhealing a léčení vnitřního dítěte: totéž
  • Přepis duše (zkrácený výklad karmického horoskopu zaměřený především na životní úkol, rodové linie, minulé životy a zdraví, rozsah 1 strana textu) - 600,- Kč (více prosím v části Přepis duše)

Objednávky do poradny a další informace na emailu: lucie.jih@centrum.cz nebo můžete navštívit i mé stránky: luciepolakova.webnode.cz . V případě zájmu je možné získat od nás také dárkovou poukázku do Astropsychologické poradny pro Vaše blízké či známé.Nemusíte dělat nic víc než plně přijímat přítomný okamžik. Pokud to děláte, jste v naprostém souladu s přítomností a sami se sebou. (Eckhart Tolle)

návrat na úvodní stránku