Aktuálně

Individuální kraniosakrální terapie s Mgr. Renatou Jurovou (po předchozím objednání) Astropsychologie pro začátečníky
Vítejte v našem malém avšak útulném Tvořivém a vzdělávacím centru, které vzniklo jako místo setkávání spřízněných duší na tomto světě. Moc rádi s Vámi pobudeme a pomůžeme Vám s nastartováním sebeléčícího procesu, který je ukrytý v každém člověku. Pomocí astropsychologické poradny a psychoterapie se společně podíváme na Vaše poselství tohoto života a také na skutečné příčiny Vašich obtíží. Díky automatické kresbě, arteterapii a kraniosakrální terapii spolu nahlédneme do Vašeho podvědomí, abychom mu porozuměli a přivedli ho k hluboké úctě ke všemu stvořenému, k životu samému - ke Zdroji samého Bytí, který je ukryt v duchovním srdci každého člověka. Pomocí regresní terapie rozpustíme staré bloky, které nás stále tíží a poděkujeme za vše, co jsme prožili. Kéž společně šíříme Lásku a Světlo a napomáháme prozáření myšlenek a srdcí všech lidí. Děkujeme za všechna vzácná setkání s Vašimi krásnými dušemi. Díky za to, že JSTE a že můžeme být spolu.
I po celý rok 2020 k nám bude opět jezdit Mgr. Renatka Jurová. Zájemci o Terapii tibetskými mísami a kraniosakrální terapii se můžete objednávat na tel. 602 538 748 (R. Jurová - v odpol. či večerních hodinách). Jedná se o velmi jemnou a zároveň účinnou práci s energií Vašeho těla a duše. Během terapie tibetskými mísami Vaše tělo rezonuje se zvukem, jednotlivé orgány vibrují a ladí se na vyšší frekvence. Těšíme se na Vás!
Nejvyšším posláním muže je chránit ženu, aby mohla bez ohrožení kráčet po Zemi.
Nejvyšším posláním ženy, je přivést muže k duši, ke Zdroji.
kmen CherokeeBýt Láskou znamená stát se Láskou!
Poznat Pravdu znamená stát se JÍ!
Jenom BÝT...
Krása je ukrytá v maličkostech kolem nás ... Není potřeba očekávat velké zážitky, divy a čím dál fantastičtější teorie o podstatě našeho bytí. Pozornost zaměřená ven nás stále vytrhává od toho, co je věčné, nestvořené a hluboké tak, že se to nedá vyjádřit slovy. Od toho, co je v nás....

Jsme čisté Vědomí bez přívlastků ... Jen si to stále tiše uvědomovat a spočívat v duchovním srdci... Vnější svět je jen odrazem našeho nitra. Je krásný, je-li krása v nás, a naprosto dokonalý, žijeme-li JEDNOTU. Teď se rozhoduji být sám/sama sebou. Jsem tichým pozorovatelem svého světa. JSEM teď a tady ... JSEM
Nejsilnější na světě je LÁSKA. Dovolme tomuto krásnému citu přijít do našeho srdce a rozšiřme ho na naše nejbližší a pak i do širokého okolí. My jsme Láska. Záříme láskou, pokud se jí odevzdáme a ostatní to cítí. Vše se upravuje a otevírá, pokud i naše srdce je otevřené, LÁSKA je totiž Bytí v LÁSCE.


Máte-li "problém", znamená to, že přemýšlíte o situaci, kterou nechcete nebo nemůžete vyřešit a se kterou se nevědomě ztotožňujete. Zabýváte se svou životní situací natolik, že přestáváte vnímat Život a Bytí. Nebo přemýšlíte o stovkách věcí, které budete muset udělat v budoucnosti, místo abyse se soustředili na to, co můžete udělat hned teď. ... Stačí udělat jednoduché rozhodnutí: ať se děje cokoli, nebudu si půsbobit bolest. Nebudu z ničeho dělat problém! Jestliže přestanete působit bolest sami sobě, přestanete ji působit druhým. Přestanete znečišťovat svůj vnitřní prostor, naši krásnou Zemi a kolektivní duši lidstva. (ECKHART TOLLE - MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU)


Radůza ... Vše je Jedno: www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fHNC-tn6Gts


Krásu, nádheru a posvátnost přírody si uvědomíte jedině v přítomnosti. Dívali jste se nědy do nekonečnosti prostoru a byli ohromeni jeho absolutním tichem a nesmírností? Naslouchali jste zvuku horského potoka Nebo zpěvu ptáka za letního soumraku? Chcete-li si takové věci uvědomit, vaše mysl musí být naprosto klidná. Musíte se na okamžik zbavit minulosti i budoucnosti, všech problémů a všeho, co víte. Jinak se budete dívat a nic neuvidíte, budete naslouchat a nic neuslyšíte. Musíte být naprosto přítomní!
(Eckhart Tolle)
návrat na úvodní stránku